BEL ONS NU
0800 26555
0 Item(s)

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Menu

Product was successfully added to your shopping cart.

Privacy verklaring

 
Dit is de privacy verklaring van Emceepack BV (h.o. Packlinq), gevestigd te 2171KV Sassenheim aan de Corn. Verolmeweg 9 in Nederland hierna: packlinq www.packlinq.com
 
Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, contactformulier of bestellingen die u plaatst. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Packlinq is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens (nodig voor aflevering)
 • Telefoonnummer (nodig voor eventuele vragen)
 • E-mailadres (nodig voor digitale bevestigingen en factuur)
 • IP-adres van een websitebezoeker (ter voorkoming van spam of Ddos aanvallen op onze site)
 
Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens
Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.
Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Packlinq. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.
 
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen bij u af te leveren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 
Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.
 
Commerciële doeleinden
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op "uitschrijven" te klikken in de ontvangen email.
Uw persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.
Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.
 
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Wij maken gebruik van de navolgende cookies:
 • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.
 • Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Packlinq gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.
 • New Relic: Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 12 april 2017. New Relic heeft zichzelf gecertificeerd voor het privacyschild van de VS en Zwitserland. Klik hier om onze privacyschildkennisgeving te bekijken. New Relic, Inc ("New Relic," "We", "Us") doet er alles aan om uw privacy te beschermen. We hebben dit privacybeleid opgesteld om u onze praktijken met betrekking tot de toepassingsgegevens en persoonlijke gegevens (elk zoals hieronder gedefinieerd) te beschrijven die we verzamelen van gebruikers van onze website (te vinden op www.newrelic.com), de nieuwe RPM-producten van Relic (de "Producten") of aanverwante diensten. Dit privacybeleid is opgenomen naar de New Relic Servicevoorwaarden, die zich momenteel bevinden op https://newrelic.com/terms. Dit privacybeleid heeft betrekking op onze verzameling, gebruik en openbaarmaking van informatie die we verzamelen via onze website www.newrelic.com en onze service rpm.newrelic.com. Het gebruik van informatie die via onze service wordt verzameld, is beperkt tot het doel van het leveren van de service waarvoor de Klant New Relic heeft ingeschakeld. Toestemming van de gebruiker Door het indienen of beschikbaar maken van applicatiegegevens of persoonlijke gegevens via onze website, producten of aanverwante diensten, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid en stemt u uitdrukkelijk in met de verwerking van uw toepassingsgegevens en persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt in het land waar het is verzameld en in andere landen, waaronder de Verenigde Staten, waar wetten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens mogelijk minder streng zijn dan de wetten in uw land.
 • Hot Jar: Deze Servicevoorwaarden (de "Overeenkomst") zijn een wettelijke overeenkomst tussen u als gebruiker en Hotjar Limited, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geregistreerd onder de wetten van Malta met ondernemingsnummer C 65490, met een geregistreerd adres op niveau 2, St Julian's Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta ("Hotjar", of "Wij" "Onze" of "Ons"), die van toepassing is op uw beperkte, niet-exclusieve en opzegbare recht op het gebruik van de Hotjar-site en services zoals hierin gedefinieerd. Door op de knop "Start met het gebruik van Hotjar" te klikken of anderszins gebruik te maken van de Services, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.
 • VE Interactive: Wij maken gebruik van de diensten van Ve Interactive Benelux (Postjesweg 1, 1057DT Amsterdam, hierna Ve genoemd). Ve verzamelt persoonlijke gegevens van gebruikers die onze websites bezoeken. Voor dit doel gebruikt Ve cookies en andere vergelijkbare technologieën. Gedetailleerde informatie over de technologieën die Ve gebruikt is beschikbaar in het cookiebeleid van Ve. Een lijst van de doeleinden waarvoor Ve persoonlijke gegevens verzamelt, wordt vermeld in het privacybeleid van Ve. In het algemeen verzamelt Ve via het gebruik van cookies persoonlijke gegevens van gebruikers, in het bijzonder contactinformatie en gedragsgegevens. Ve gebruikt deze persoonlijke informatie om conclusies te trekken over de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker en om de internetervaring van de gebruiker te personaliseren, bijvoorbeeld door gepersonaliseerde
  aanbiedingen weer te geven bij websitebezoeken door consumenten of door de website van de klant
  te personaliseren voor de gebruiker en gepersonaliseerde advertenties weer te geven bij het
  bezoeken van websites van klanten of websites van derden. Ve en wij zijn gezamenlijk
  verantwoordelijk voor de verzameling van persoonlijke gegevens volgens art. 26 GDPR. Details zijn te
  vinden in het privacybeleid van Ve.
  Eindgebruikers kunnen voorkomen dat hun persoonlijke gegevens door Ve op verschillende
  manieren worden verwerkt. De beschikbare opties voor het voorkomen van gegevensverwerking zijn
  opgenomen in het privacybeleid van Ve, waaronder het gebruik van de opt-outknop onder
  https://www.ve.com/nl/privacybeleid#opting-out.
 
Inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Contact
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]